Föreningsstämma – datum och plats

Utvalda

Datum för årets stämma i Lisselbo respektive Svartskärs samfällighet kommer att hållas söndagen den 9 juni 2024 kl 15 i Kniva bystuga. Välkomna hälsar styrelsen! Årsmöteshandlingar kommer att läggas upp under rubriken föreningsstämma så snart de är klara.

Datum för stämma 2023

Utvalda

Datum och tid för stämma i Lisselbo och Svartskär samfällighetsföreningar är söndagen den 11 juni kl 15.00 i Kniva bystuga. Vi startar med Svartskär, dvs vägföreningen. Stämmohandlingar kommer att presenteras senare under våren på denna hemsida.

Väl mött, hälsar styrelsen.

Information från styrelsen

Utvalda

Information från styrelsen dec 2022, vägföreningen i Lisselbo

Återställning av vägen

Styrelsen har haft ett flertal kontakter, diskussioner och möten på plats med företrädare för FEV, Falu Energi och vatten, om återställning av vägen efter grävarbetena och nu gäller följande.

Någon gång under nästa år kommer vägen från vändplatsen längst bort på Storbovägen att asfalteras i sin helhet fram till den nya pumpstationen som har anlagts. Resten av den asfalterade vägen (Lisselbovägen) kommer att åtgärdas genom att alla avgrävningar och hål som orsakats av grävarbeten kommer att lagas med asfalt. Så när detta väl blir gjort räknar vi med att vägen äntligen ska vara riktigt bra. Fram till dess att vägen blir helt återställd kommer vi själva genom Görans Gräv och Fix se till att den är körbar, och det gör vi på FEV:s bekostnad.

Så snart vi får besked om när asfalteringsarbetet kommer att starta, kommer vi att informera om det. Vi hade ursprungligen krävt att återställningen av vägen skulle göras i år, men eftersom grävningen drog ut på tiden, så var det inte möjligt.

Information från styrelsen dec 22, samfälligheten

Komplettering badplats

Styrelsen för en diskussion om att komplettera badplatsen med ytterligare ett lekredskap. Föreningen har fått viss ersättning för det intrång som grävarbetet innebar, och tanken är att det kan användas för att t ex ställa upp ett litet lekhus eller annat lekredskap.

Årstämma

Utvalda

Söndagen den 12 juni med start kl 15 hålls stämma i Svartskär och Lisselbo samfällighetsföreningar. Välkomna till Kniva bystuga. Mer information kommer att läggas upp senare. Eventuella motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.

Datum för stämma

Utvalda

Boka in datum för årsstämma i båda föreningarna den 13 juni 2021 kl 15. Plats blir Kniva bystuga. Vi återkommer med kallelse mm, samt avvaktar besked om vilka restriktioner som kommer att gälla vid denna tidpunkt.

Styrelsen

Stämma 2020 – 12 september, med föranmälan

Utvalda

Årstämma i vägföreningen och i samfällighetsföreningen kommer att hållas i Kniva bystuga lördagen den 12 september 2020 med start kl 15.00. Handlingar till respektive stämma kommer att presenteras senare. I år ber vi er föranmäla närvaro genom att skicka epost till info@lisselbo.se.

Information med anledning av smittorisker

Utvalda

Den planerade gemensamma städdagen den 16 maj för Lisselbo samfällighet utgår och ersätts av individuella arbetstillfällen. Det går bra att kontakta Göran Selander för information om arbetsuppgifter.

När det gäller våra planerade årsmöten den 7 juni så ber vi att få återkomma, det kan bli så att vi skjuter upp dessa till i höst.

Datum för årsmöten

Utvalda

Årsmöten kommer att hållas söndagen den 7 juni kl 16 i Kniva bystuga. Eventuella motioner ska vara respektive styrelse tillhanda senast under mars månad. Det går bra att skicka motioner till info@lisselbo.se

Lisselbo på Facebook

Utvalda

Nu finns en grupp på facebook för oss som bor och vistas i Lisselbo. Syftet är att enkelt kunna dela bilder, kommentarer eller frågor. Välkommen att ansluta dig till gruppen ”vi som träffas och trivs i Lisselbo”.

Knytkalas Lisselbo

Utvalda

Hej, alla medlemmar i Lisselbo samfällighet! 

Fredagen den 19 juli kl 18 är det dags årligt knytkalas och samkväm vid stranden i Lisselbo, om vädret tillåter! Ta med mat, dryck och ett glatt humör. Grill finns!

Ingen föranmälan behövs!

Välkomna!

Information från FEV

Utvalda

Information från FEV angående utbyggnad av allmänt VA till Lisselbo
Ledningsnätet för allmänt vatten och avlopp till Lisselbo är färdigbyggt men en del arbete kvarstår fortfarande med avloppspumpstationerna och en del av vattenledningsnätet. På grund av detta blir driftsättningen av ledningsnätet något försenat. Ny tidpunkt för driftsättning av det allmänna vatten och avloppsnätet blir i mitten av april.
Först när ledningsnätet är driftsatt är det möjligt att koppla in sin fastighet på det allmänna nätet. Information om när detta kan ske kommer att skickas ut till samtliga fastighetsägare så snart ledningsnätet är i drift. I samband med det informationsutskicket kommer även fakturan att skickas ut tillsamman med en karta över er inkopplingspunkt. Även mer information om hur själva anslutningen till det allmänna vatten- och avloppsnätet ska gå till kommer att skickas ut. Information om detta finns också på projektets hemsida: www.fev.se/svartskarlisselbo
Har du frågor? Kontakta vår kundtjänst på 023-77 49 00 eller e-post info@fev.se. Be att bli kopplad till Åsa Andersson, projektledare VA. Kundtjänstens öppettider är vardagar 08.00-16.00