Årsstämma för år 2013 har hållits.

Den 1 juni hölls årsstämma för både Svartskärs samfällighetsförening, dvs vägföreningen och för Lisselbo samfällighetsförening. Protokoll från respektive stämma kommer att publiceras här på hemsidan, så snart de är justerade. En nyhet är att även Lisselbosamfälligheten nu kommer att använda hemsidan för information och handlingar. Vi har också tagit beslut om att i skicka information, kallelser mm via e-post till er som meddelar oss att ni har tillgång till e-post. Det innebär att vi gärna tar emot uppgifter om era e-postadresser. Kontakta oss på adressen info@lisselbo.se.