Återställning av väg – obs, ytterligare en ändring!

Peab kommer att lägga asfalt från måndagen den 16 oktober och de räknar med att det tar 1 till 2 dagar. Asfalteringen ska ske från Storbovägens vändplats till 90 graderskurvan ovanför backen vid FEVs pumphus. Vissa åtgärder ska även göras på Lisselbovägen, på skadade delar utmed hela sträckan.