Föreningsstämma

Stämma för Lisselbo och Svartskärs samfälligheter kommer att hållas i juni, datum ej fastlagt ännu. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda före 31 mars.