Årstämma

Utvalda

Söndagen den 12 juni med start kl 15 hålls stämma i Svartskär och Lisselbo samfällighetsföreningar. Välkomna till Kniva bystuga. Mer information kommer att läggas upp senare. Eventuella motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.

Datum för stämma

Utvalda

Boka in datum för årsstämma i båda föreningarna den 13 juni 2021 kl 15. Plats blir Kniva bystuga. Vi återkommer med kallelse mm, samt avvaktar besked om vilka restriktioner som kommer att gälla vid denna tidpunkt.

Styrelsen