Föreningsstämma – datum och plats

Utvalda

Datum för årets stämma i Lisselbo respektive Svartskärs samfällighet kommer att hållas söndagen den 9 juni 2024 kl 15 i Kniva bystuga. Välkomna hälsar styrelsen! Årsmöteshandlingar kommer att läggas upp under rubriken föreningsstämma så snart de är klara.

Datum för stämma 2023

Utvalda

Datum och tid för stämma i Lisselbo och Svartskär samfällighetsföreningar är söndagen den 11 juni kl 15.00 i Kniva bystuga. Vi startar med Svartskär, dvs vägföreningen. Stämmohandlingar kommer att presenteras senare under våren på denna hemsida.

Väl mött, hälsar styrelsen.

Information från styrelsen

Utvalda

Information från styrelsen dec 2022, vägföreningen i Lisselbo

Återställning av vägen

Styrelsen har haft ett flertal kontakter, diskussioner och möten på plats med företrädare för FEV, Falu Energi och vatten, om återställning av vägen efter grävarbetena och nu gäller följande.

Någon gång under nästa år kommer vägen från vändplatsen längst bort på Storbovägen att asfalteras i sin helhet fram till den nya pumpstationen som har anlagts. Resten av den asfalterade vägen (Lisselbovägen) kommer att åtgärdas genom att alla avgrävningar och hål som orsakats av grävarbeten kommer att lagas med asfalt. Så när detta väl blir gjort räknar vi med att vägen äntligen ska vara riktigt bra. Fram till dess att vägen blir helt återställd kommer vi själva genom Görans Gräv och Fix se till att den är körbar, och det gör vi på FEV:s bekostnad.

Så snart vi får besked om när asfalteringsarbetet kommer att starta, kommer vi att informera om det. Vi hade ursprungligen krävt att återställningen av vägen skulle göras i år, men eftersom grävningen drog ut på tiden, så var det inte möjligt.

Information från styrelsen dec 22, samfälligheten

Komplettering badplats

Styrelsen för en diskussion om att komplettera badplatsen med ytterligare ett lekredskap. Föreningen har fått viss ersättning för det intrång som grävarbetet innebar, och tanken är att det kan användas för att t ex ställa upp ett litet lekhus eller annat lekredskap.