Datum för stämma

Utvalda

Boka in datum för årsstämma i båda föreningarna den 13 juni 2021 kl 15. Plats blir Kniva bystuga. Vi återkommer med kallelse mm, samt avvaktar besked om vilka restriktioner som kommer att gälla vid denna tidpunkt.

Styrelsen

Lisselboföreningen har städ- och gemensamhetsdag 12 september med start kl 9.00

Lördagen den 12 september samlas vi vid pumphuset (nere vid stranden), för att göra fint på våra gemensamma ytor. Göran leder arbetet som vanligt. Efter arbetet, vid cirka 10.30 ses de som önskar med en kopp kaffe vid borden. Denna gång tar var och en med sig eget kaffe för att minimera smittorisken. Senare samma dag är det dags för stämma i bystugan i Kniva.

Väl mött!/styrelsen