Datum för stämma 2023

Datum och tid för stämma i Lisselbo och Svartskär samfällighetsföreningar är söndagen den 11 juni kl 15.00 i Kniva bystuga. Vi startar med Svartskär, dvs vägföreningen. Stämmohandlingar kommer att presenteras senare under våren på denna hemsida.

Väl mött, hälsar styrelsen.