Föreningsstämma

ÅR 2022

Årsmötesprotokoll Lisselbo smf 2022

Årsmötesprotokoll Svartskärs smf 2022

Årsmöteshandlingar 2022 Svartskär

Debiteringslängd Svartskärs samfällighet

Årsmöteshandlingar 2022 Lisselbo

Debiteringslängd Lisselbo samfällighet

År 2021

Protokoll-ÅR mote-2021Lisselbo-_samfallighetsforening-plus-bilag_a

Protokoll-arsmote-2021-Svartskars-samfallighetsforening-plus-bila_ga

Årsmöteshandling Svartskär 2021

Årsmöteshandling Lisselbo 2021

FULLMAKT inför årsstämma

2021 års stämmor kommer att äga rum söndagen den 13 juni Kniva bystuga med start kl 15 och vi startar med vägföreningen. Kallelser har skickats ut via e-post och finns även här.

År 2020

Protokoll från stämmor finns här:

Protokoll stämma 2020 Lisselbo samfällighet

Protokoll stämma 2020 Svartskär samfallighet

2020 års stämmor kommer att äga rum lördagen den 12 september i Kniva bystuga med start kl 15 och vi startar med vägföreningen. Kallelser har skickats ut via e-post och finns även här.

Tidigare år

Kallelse och redovisning Svartskär år 2019

Kallelse och redovisning Svartskär år 2019

Protokoll från våra stämmor den 2 juni 2019 finns här:

Protokoll stämma vägföreningen 2019

Protokoll stämma samfälligheten 2019

Årsmöteshandling vägföreningen

Årsredovisning Lisselbo år 2018

Protokoll från våra stämmor den 10 juni 2018 finns här:

Protokoll från stämma den 10 juni 2018 Svartskär samfällighet

Protokoll från stämma den 10 juni 2018 Lisselbo samfällighet

Kallelse till stämma den 10 juni 2018 hittar du här:

Kallelse stämma Svartskär samfällighet

Kallelse stämma Lisselbo samfällighet

FULLMAKT inför årsstämma

Protokoll extrastämma dec 2017

Arsmotesprotokoll Lisselbo juni 2017

Arsmotesprotokoll Svartskar juni 2017

Kallelse och årsredovisning inför stämman den 11 juni 2017 hittar du här:

Årsredovisning och kallelse vägföreningen 2016

Kallelse årsmöte 2017 Lisselbo

Protokoll från årsmöten 2016 finns här:

Årsmötesprotokoll Lisselbo samfällighet 2016

Årsmötesprotokoll för vägföreningens stämma i juni 2016

Kallelse och årsredovisning inför stämman den 5 juni 2016 hittar du här:

Kallelse och årsredovisning vägföreningen 2015

Kallelse årsmöte samfällighetsföreningen 2016

Föreningsstämma för båda föreningarna hölls söndagen den 7 juni 2015 i Kniva bystuga med start kl 10. Protokoll finns här.

Årsmötesprotokoll Lisselbo Smf 2015

Årsmötesprotokoll för vägföreningens stämma i juni 2015

Nedan hittar du protokoll från tidigare år.

Stadgar för respektive förening återfinns under rubriken vägföreningen respektive samfällighetsföreningen.

Årsredovisning vägföreningen 2014

 Årsredovisning Lisselbo 2015

FULLMAKT inför årsstämma

Årsmötesprotokoll Lisselbo samfällighetsförening

Protokoll från föreningsstämma i vägföreningen

Årsredovisning vägföreningen 2013 justerad

Lämna ett svar