Vår vision

VISION FÖR OSS FASTIGHETSÄGARE RUNT SVARTSKÄRSSJÖN

Allt fler människor lever i en värld som leder till starkt ökad stress i både arbetslivet och privat. Ett sätt att klara sitt välbefinnande vid ökad stress är att finna andningshål där man kan varva ner.

Vi som har fastigheter i Lisselbo hör till de lyckligt lottade. Vi har en miljö som, rätt skött, är ett av dessa unika andningshål.

Om vi som bor i Lisselbo förstår att värna om den goda miljön och respekterar både medmänniskor och natur så kan vi behålla vår fina plats.

Så långt det är möjligt vill vi

  • Bibehålla det fina vattnet i Svartskärssjön och grundvattnet genom att vara      försiktiga med utsläpp i våra avlopp och vid hantering av kemikalier i samband med t ex biltvätt, målning mm
  • Bibehålla den fina luften genom att undvika förbränning av skadliga ämnen såsom gummi och plaster liksom onödig körning av motorer
  • Bibehålla säkerheten för både människor och djur genom att köra försiktigt och      respektera hastighetsgränser
  • Bibehålla vår goda miljö genom att undvika störande motorljud.
  • Bibehålla vår fina miljö genom en balanserad avverkning

Visionen har tagits fram av Bo Ekstedt och har antogs av styrelserna för Lisselbo samfällighetsförening och Svartskärs samfällighetsförening 2001.

Lämna ett svar