Mer om slåtterängen i Lisselbo

Tack alla för bra arbetsinsats på städdagen med räfsandet av ängen!  

Det visade sig lite arbetsamt att räfsa så mycket som en hektar. Dessutom var det svårt för Göran att slå ordentligt med slåtterbalken och sedan fösa undan gräset med traktorn.

Vi har därför ändrat ansökan om miljöstöd och minskat ytan till ungefär hälften. Resten kommer Göran sköta som tidigare. Det vi söker stöd för föreslår jag att vi sköter om vid en särskild slåtterdag någon gång i andra halvan av juli eller i augusti. Vi bestämmer en dag med kort varsel så kan de som vill och kan vara med och räfsa. Det är inget måste, men ju fler vi är desto snabbare går det. Kan man inte komma just den dagen, går det ju alldeles utmärkt att räfsa någon dag senare. Vid fint väder kan vi ha knytis efteråt! 

Har ni frågor om detta kontakta mig eller Göran!

Maria Jons, 070-274 0194

mia.jons@live.se