Aktuella andelstal för vägföreningen

Nu finns aktuella andelstal för alla i vägföreningen deltagande fastigheter inlagda under rubriken vägföreningen. Själva debiteringslistan med uppgifter om vägavgiften för 2016 kommer att presenteras vid stämman, men kan också skickas via epost till den som önskar. Skicka mail till info@lisselbo.se.