Dags att siktröja utmed vägarna i Lisselbo

Bild

Lisselbo vägföreningen

Vägföreningen kommer att klippa växtlighet i diken och på vägslänter inom den närmaste tiden. Samtidigt ber vi er fastighetsägare i området att bidra till ökat trivsel och trafiksäkerhet i området genom att undanröja siktrymmande växtlighet på era fastigheter utmed vägarna. För att klara vinterväghållning och en bra trafiksäkerhet krävs en fri höjd på 4,60 meter. Vi är tacksamma om ni tar ner träd och grenar utmed vägarna som hindrar sikten och som hänger ut över vägen. Tack på förhand!

 

 

Höststäddag för LIsselbo samfällighet

Lördagen den 6 september 2014 är det dags för Lisselboföreningens höststäddag. Samling kl 9.00 vid pumphuset. Arbete vid annat tillfälle kan diskuteras med ordförande Göran Selander, telefon 070 601 97 40. Uteblivet deltagande debiteras med 500 kr. Det räcker dock med deltagande antingen vår eller höst. Ring Göran vid eventuella frågor.