Motioner till föreningsstämman

Ordinarie föreningsstämma i Svartskärs samfällighetsförening ska enligt stadgarna hållas i juni månad. Medlem som vill väcka förslag till föreningens verksamhet kan göra det genom att lämna en motion till föreningsstämman. En motion till stämman i juni ska enligt stadgarna var styrelsen tillhanda senast under mars månad. Motionen kan skickas till föreningens adress, se under rubriken kontakt, eller skickas via epost till adress info@lisselbo.se.

Du kan läsa mer om föreningsstämman i stadgarna som finns tillgängliga under rubriken föreningsstämma.