Om ny dataskyddsförordning (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Denna förordning ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL) som i dag reglerar behandling av personuppgifter. En nyhet i den nya dataskyddsförordningen är att även e-post/e-postadress anses som behandling av personuppgifter. För våra föreningar innebär detta att vi behöver ert godkännande (samtycke) för att få ha er e-postadress i vårt medlemsregister.

Att ha tillgång till e-postadresser är viktigt för oss, eftersom vi önskar ha en bra kommunikation med alla medlemmar och minska administrativa kostnader.

Jag har därför skickat ut e-post till de adresser vi har tillgång till och ber lämna ett medgivande till att vi även i fortsättningen kan använda er e-postadress för information och kallelser i Lisselbo samfällighetsförening och Svartskär samfällighetsförening (dvs vägföreningen). Har du inte fått det mailet från mig, ber jag dig att skicka ett medgivande till någon av de e-postadresser som finns under kontaktsidan.