Inför nyår – om nyårsraketer och hänsyn till djur

Vi vill påminna nu när nyårsafton närmar sig, om vår diskussion på årsmötet i somras. Vi diskuterade då frågan om uppskjutning av raketer vid nyår, vilket kan skrämma många djur och vi enades om att alla ombeds att gärna helt avstå från att skjuta raketer, eller åtminstone enbart skjuta raketer just omkring 12-slaget, t ex tjugo minuter före och efter kl 24 på nyårsafton.