Vägavgiften för 2014

Faktura för vägavgiften 2014 skickas ut denna vecka. Debiteringen sker enligt den debiteringslängd som redovisades och godkändes vid årsmötet den 1 juni. Har du några frågor om debiteringslängden, kan du maial till info@lisselbo.se.