Slåtteräng i Lisselbo?

Skötsel av ängen vid badplatsen i LIsselbo
Jag, Maria Jons, har tagit reda på att man förmodligen kan få miljöstöd för att sköta ängen vid badplatsen. Dels skulle de kanske ge ett bidrag till föreningen och dels skulle det öka den biologiska mångfalden i området.
Området är ca en hektar stort och lever idag minst upp till de allmänna värdena, dvs en slåttergynnad flora. Det finns inga väldigt sällsynta växter, men de vanligaste i liknande ängar. Men dessutom har jag hittat två fjärilsarter som båda står på listan för hotade arter; brun gräsfjäril och bastardsvärmare.
Vid städdagen presenterade jag detta och förklarade att det innebär att området måste slå med slåtterbalk. Sedan behöver vi hjälpas åt att räfsa upp gräset och samla upp det i högar utanför området. Naturligtvis vore det extra roligt om några har tillgång till hässjeroer och kan montera hässjor och sedan ta hand om höet, men det är inget krav för att få stödpengarna. Räfsandet kan genomföras i samband med städdagen i början av september. Alla som var med denna soliga höstdag, tyckte det var värt ett försök och ville gärna hjälpa till att räfsa. Jag lovade att hjälpa till med ansökan och sedan får vi väl testa en eller ett par år och se vad vi mäktar med. Det vore ju roligt om vi på detta sätt kan gynna den biologiska mångfalden i området! Och med anledning av det tog jag också upp problemet med spridningen av lupiner. En kanske alldeles fantastisk färgprakt, men den kväver alla andra arter. Detta är ett stort problem som flera myndigheter börjar uppmärksamma, både Naturvårdsverket och SLU. Det vore väldigt bra om vi alla kan hjälpas åt att hindra dem att sprida sig, åtminstone ut på ängen.
Jag delade vid tillfället ut fjärilsböcker som vi har gett ut på Länsstyrelsen Dalarna. Vill du också ha en, mejla mig och uppge namn och adress så kan jag skicka en till er som inte fick någon! På min mejladress kan ni även skicka ev andra frågor.
Maria Jons/Storbovägen 11 – vid lappkåtan…
Länkar till mer information
Bra artikel om hur lupiner kväver ängsväxter