Ändringar av andelstal för vägföreningens medlemmar

Styrelsen för vägföreningen kommer inom kort att till lantmäteriet anmäla de ändringar i förra årets debiteringslängd som kommit till styrelsens kännedom sedan förra stämman. Har ni ytterligare ändringar som skett nyligen, meddela styrelsen så fort som möjligt. De ändringar som avses är byte från permanentboende till fritidsboende och vice versa. Tack för förhand!

Den ändrade debiteringslängden kommer att redovisas före stämman som hålls i juni månad.