Vår vision

Vi har nu publicerat den vision som skrevs i början av 2000-talet och som tidigare antagits av både Svartskärs och Lisselbo samfällighetsföreningars styrelser.