Föreningsstämma – datum och plats

Utvalda

Datum för årets stämma i Lisselbo respektive Svartskärs samfällighet kommer att hållas söndagen den 9 juni 2024 kl 15 i Kniva bystuga. Välkomna hälsar styrelsen! Årsmöteshandlingar kommer att läggas upp under rubriken föreningsstämma så snart de är klara.