Välkomna till stämma!

Vägföreningen och samfällighetsföreningen har stämma söndagen den 7 juni kl 10 i Kniva bystuga. Kallelse och handlingar har skickats ut, finns även här under rubriken föreningsstämma.

Väl mött!

Mer om skötsel av ängarna vid badet

Nu har vi i samfällighetsföreningen ansökt om skötselbidrag för ängarna nere vid badplatsen. Om vi erhåller bidraget innebär det ett femårigt åtagande med följande villkor:

  • Ängen ska slås med slåtterbalk
  • Gräset ska räfsas undan
  • Inga högar av ris, jord eller annat får ligga kvar på ängen
  • Inga mer träd än de som redan finns får växa upp
  • På våren ska vi plocka undan grenar, pinnar och räfsa undan löv

I höst kan vi alla tillsammans hjälpa till och räfsa undan gräset. Ta gärna med er egen räfsa till städdagen söndagen den 6 september! Är det någon som har hässjeroer så skulle vi kunna resa en höhässja och torka gräset.

Floran är ännu så länge inte särskilt unik, men en del typiska ängsväxter finns såsom liten blåklocka, prästkrage och ängssyra. Jag ska försöka göra en artlista varje år, så kan vi se om arterna blir fler nu när de gynnas genom skötsel.

Den som vill läsa mer om värdet av att sköta slåtterängar:

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/lantbruk-och-landsbygd/lantbruk/natur-och-kulturvarden-i-odlingslandskapet/Pages/slatterangar.aspx

Ni kan också kontakta mig för mer information.

Maria Jons

070-274 0194

mia.jons@live.se