Föreningsstämma 1 juni 2014

Boka söndagen den 1 juni för föreningsstämma! Platsen för stämman är Kniva bystuga och tiden kl 10. Handlingar för stämman kommer att skickas ut under vecka 20 och de kommer också inom kort att finnas tillgängliga på hemsidan under rubriken årsstämma.

Debiteringslängden finns tillsvidare hos ordföranden och den kommer att finnas tillgänglig vid stämman. Vill du ta del av den i förväg, skicka ett mail, adressen finns under rubriken kontakt.

Väl mött den 1 juni!