Vägförbättringar på Knektbovägen och Lisselbovägen

Vi har nu förbättrat de delar av grusvägarna som var mest i behov av åtgärd. Det gäller delar av Knektbovägen och Lisselbovägen.