Information från FEV

Information från FEV angående utbyggnad av allmänt VA till Lisselbo
Ledningsnätet för allmänt vatten och avlopp till Lisselbo är färdigbyggt men en del arbete kvarstår fortfarande med avloppspumpstationerna och en del av vattenledningsnätet. På grund av detta blir driftsättningen av ledningsnätet något försenat. Ny tidpunkt för driftsättning av det allmänna vatten och avloppsnätet blir i mitten av april.
Först när ledningsnätet är driftsatt är det möjligt att koppla in sin fastighet på det allmänna nätet. Information om när detta kan ske kommer att skickas ut till samtliga fastighetsägare så snart ledningsnätet är i drift. I samband med det informationsutskicket kommer även fakturan att skickas ut tillsamman med en karta över er inkopplingspunkt. Även mer information om hur själva anslutningen till det allmänna vatten- och avloppsnätet ska gå till kommer att skickas ut. Information om detta finns också på projektets hemsida: www.fev.se/svartskarlisselbo
Har du frågor? Kontakta vår kundtjänst på 023-77 49 00 eller e-post info@fev.se. Be att bli kopplad till Åsa Andersson, projektledare VA. Kundtjänstens öppettider är vardagar 08.00-16.00