Datum och tid för årets stämmor, handlingar upplagda

Årsstämma för Lisselboföreningen och för vägföreningen kommer att äga rum söndagen den 2 juni kl 16 i Kniva bystuga. Handlingar inför stämman ligger under rubriken föreningsstämma.