Datum för stämma

Utvalda

Boka in datum för årsstämma i båda föreningarna den 13 juni 2021 kl 15. Plats blir Kniva bystuga. Vi återkommer med kallelse mm, samt avvaktar besked om vilka restriktioner som kommer att gälla vid denna tidpunkt.

Styrelsen

Lisselboföreningen har städ- och gemensamhetsdag 12 september med start kl 9.00

Lördagen den 12 september samlas vi vid pumphuset (nere vid stranden), för att göra fint på våra gemensamma ytor. Göran leder arbetet som vanligt. Efter arbetet, vid cirka 10.30 ses de som önskar med en kopp kaffe vid borden. Denna gång tar var och en med sig eget kaffe för att minimera smittorisken. Senare samma dag är det dags för stämma i bystugan i Kniva.

Väl mött!/styrelsen

Stämma 2020 – 12 september, med föranmälan

Utvalda

Årstämma i vägföreningen och i samfällighetsföreningen kommer att hållas i Kniva bystuga lördagen den 12 september 2020 med start kl 15.00. Handlingar till respektive stämma kommer att presenteras senare. I år ber vi er föranmäla närvaro genom att skicka epost till info@lisselbo.se.

Information med anledning av smittorisker

Utvalda

Den planerade gemensamma städdagen den 16 maj för Lisselbo samfällighet utgår och ersätts av individuella arbetstillfällen. Det går bra att kontakta Göran Selander för information om arbetsuppgifter.

När det gäller våra planerade årsmöten den 7 juni så ber vi att få återkomma, det kan bli så att vi skjuter upp dessa till i höst.

Datum för årsmöten

Utvalda

Årsmöten kommer att hållas söndagen den 7 juni kl 16 i Kniva bystuga. Eventuella motioner ska vara respektive styrelse tillhanda senast under mars månad. Det går bra att skicka motioner till info@lisselbo.se