Årstämma

Utvalda

Söndagen den 12 juni med start kl 15 hålls stämma i Svartskär och Lisselbo samfällighetsföreningar. Välkomna till Kniva bystuga. Mer information kommer att läggas upp senare. Eventuella motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.