Datum för årsmöten

Årsmöten kommer att hållas söndagen den 7 juni kl 16 i Kniva bystuga. Eventuella motioner ska vara respektive styrelse tillhanda senast under mars månad. Det går bra att skicka motioner till info@lisselbo.se