Höststäddag för LIsselbo samfällighet

Lördagen den 6 september 2014 är det dags för Lisselboföreningens höststäddag. Samling kl 9.00 vid pumphuset. Arbete vid annat tillfälle kan diskuteras med ordförande Göran Selander, telefon 070 601 97 40. Uteblivet deltagande debiteras med 500 kr. Det räcker dock med deltagande antingen vår eller höst. Ring Göran vid eventuella frågor.

Träd och grenar utmed vägen

Vi är mycket tacksamma om ni som har era fastigheter utmed våra vägar, tar bort grenar och träd som hänger ut över vägen. Det underlättar vid snöröjning och annat underhåll.

Tack på förhand. Styrelsen.

Motioner till föreningsstämman

Ordinarie föreningsstämma i Svartskärs samfällighetsförening ska enligt stadgarna hållas i juni månad. Medlem som vill väcka förslag till föreningens verksamhet kan göra det genom att lämna en motion till föreningsstämman. En motion till stämman i juni ska enligt stadgarna var styrelsen tillhanda senast under mars månad. Motionen kan skickas till föreningens adress, se under rubriken kontakt, eller skickas via epost till adress info@lisselbo.se.

Du kan läsa mer om föreningsstämman i stadgarna som finns tillgängliga under rubriken föreningsstämma.