Protokoll från föreningsstämma i båda föreningarna

Protokoll från vägföreningens respektive samfällighetsföreningens stämma finns nu upplagt under rubriken föreningsstämma.