Information från FEV

Utvalda

Information från FEV angående utbyggnad av allmänt VA till Lisselbo
Ledningsnätet för allmänt vatten och avlopp till Lisselbo är färdigbyggt men en del arbete kvarstår fortfarande med avloppspumpstationerna och en del av vattenledningsnätet. På grund av detta blir driftsättningen av ledningsnätet något försenat. Ny tidpunkt för driftsättning av det allmänna vatten och avloppsnätet blir i mitten av april.
Först när ledningsnätet är driftsatt är det möjligt att koppla in sin fastighet på det allmänna nätet. Information om när detta kan ske kommer att skickas ut till samtliga fastighetsägare så snart ledningsnätet är i drift. I samband med det informationsutskicket kommer även fakturan att skickas ut tillsamman med en karta över er inkopplingspunkt. Även mer information om hur själva anslutningen till det allmänna vatten- och avloppsnätet ska gå till kommer att skickas ut. Information om detta finns också på projektets hemsida: www.fev.se/svartskarlisselbo
Har du frågor? Kontakta vår kundtjänst på 023-77 49 00 eller e-post info@fev.se. Be att bli kopplad till Åsa Andersson, projektledare VA. Kundtjänstens öppettider är vardagar 08.00-16.00

Save the dates

Preliminärt datum för stämma i våra båda föreningar är söndagen den 2 juni 2019. Men innan dess ska vi ha städ- och gemensamhetsdag i Lisselboföreningen, och datum för det är lördagen den 18 maj. Vi återkommer med mer information senare i vår. /Styrelsen

Gott Nytt År!

Önskar gott nytt år till er alla och vill samtidigt passa på att påminna även i år om vår överenskommelse om hänsyn till alla fyrfota vänner i samband med nyårsfirande. Vi har ju tidigare sagt att det är bra om fyrverkerier och annat som skrämmer djuren kan ske under en begränsad tid, t ex 20 minuter före och efter tolvslaget. Tack på förhand!