Lisselboföreningen har städ- och gemensamhetsdag 12 september med start kl 9.00

Lördagen den 12 september samlas vi vid pumphuset (nere vid stranden), för att göra fint på våra gemensamma ytor. Göran leder arbetet som vanligt. Efter arbetet, vid cirka 10.30 ses de som önskar med en kopp kaffe vid borden. Denna gång tar var och en med sig eget kaffe för att minimera smittorisken. Senare samma dag är det dags för stämma i bystugan i Kniva.

Väl mött!/styrelsen

Information med anledning av smittorisker

Utvalda

Den planerade gemensamma städdagen den 16 maj för Lisselbo samfällighet utgår och ersätts av individuella arbetstillfällen. Det går bra att kontakta Göran Selander för information om arbetsuppgifter.

När det gäller våra planerade årsmöten den 7 juni så ber vi att få återkomma, det kan bli så att vi skjuter upp dessa till i höst.

Lisselbo på Facebook

Utvalda

Nu finns en grupp på facebook för oss som bor och vistas i Lisselbo. Syftet är att enkelt kunna dela bilder, kommentarer eller frågor. Välkommen att ansluta dig till gruppen ”vi som träffas och trivs i Lisselbo”.

Information från FEV

Utvalda

Information från FEV angående utbyggnad av allmänt VA till Lisselbo
Ledningsnätet för allmänt vatten och avlopp till Lisselbo är färdigbyggt men en del arbete kvarstår fortfarande med avloppspumpstationerna och en del av vattenledningsnätet. På grund av detta blir driftsättningen av ledningsnätet något försenat. Ny tidpunkt för driftsättning av det allmänna vatten och avloppsnätet blir i mitten av april.
Först när ledningsnätet är driftsatt är det möjligt att koppla in sin fastighet på det allmänna nätet. Information om när detta kan ske kommer att skickas ut till samtliga fastighetsägare så snart ledningsnätet är i drift. I samband med det informationsutskicket kommer även fakturan att skickas ut tillsamman med en karta över er inkopplingspunkt. Även mer information om hur själva anslutningen till det allmänna vatten- och avloppsnätet ska gå till kommer att skickas ut. Information om detta finns också på projektets hemsida: www.fev.se/svartskarlisselbo
Har du frågor? Kontakta vår kundtjänst på 023-77 49 00 eller e-post info@fev.se. Be att bli kopplad till Åsa Andersson, projektledare VA. Kundtjänstens öppettider är vardagar 08.00-16.00

Save the dates

Preliminärt datum för stämma i våra båda föreningar är söndagen den 2 juni 2019. Men innan dess ska vi ha städ- och gemensamhetsdag i Lisselboföreningen, och datum för det är lördagen den 18 maj. Vi återkommer med mer information senare i vår. /Styrelsen